Khỏe cùng Vitamin E

VAI TRÒ CỦA VITAMIN E ĐỐI VỚI VIỆC HỒI PHỤC SỨC KHỎE HẬU NHIỄM BỆNH
29.03.2022

HOẠT CHẤT “VÀNG” CHỐNG OXY HÓA Cùng với Vitamin C và Selen, Vitamin E góp mặt trong danh sách 3 hoạt chất vàng, có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả. Vai trò của chất chống oxy hóa “Chất chống oxy hóa” không còn là cụm từ quá đỗi xa lạ trong đời sống hiện […]